Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 26 augustus

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
1 Johannes 4 vers 7

Raphael Samuel uit Mumbai in India beweerde dat hij plannen heeft om zijn ouders aan te klagen: ze hebben hem zonder zijn toestemming ter wereld gebracht! Dat vindt hij niet kunnen. Zelf heeft hij een goed leven. Ook heeft hij een prima verhouding met zijn ouders. Maar ‘ze hebben hem opgedrongen zich een weg te banen door de rompslomp van het leven’. Tja.

Wie uit God geboren is, zal Hem daar eeuwig dankbaar voor zijn. Want daardoor is hij terechtgekomen op het terrein van de liefde. God is liefde en in Zijn familie woont de liefde. Zijn hemel is ermee vervuld. Is het niet heerlijk daar straks te wonen?

Wat is dat dan: uit God geboren worden? Dat gebeurt als een mens zich tot God bekeert, zijn zonden belijdt en in de Heere Jezus gelooft. Zo krijgt hij immers het nieuwe leven. Hij ontvangt de Goddelijke natuur en wordt Zijn kind. Dan hoort hij bij Zijn familie. De onmetelijke liefde van God woont dan ook in zijn hart. Helaas zijn er op aarde heel wat dingen die een rem vormen voor die liefde. Maar als we bij Hem zijn, zal die ongehinderd en tot in eeuwigheid stromen.

 

Het dagboek bestellen?