Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 21 oktober

Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt (…)
Romeinen 11 vers 30

Hoe word je een christen? Door je ouders die naar de kerk gaan en voorbeeldig leven? Door zelf gedoopt te worden en dan allerlei godsdienstige rituelen in acht te nemen? Door christelijk onderwijs te volgen of misschien zelfs wel een theologische opleiding te doen? Door te erkennen dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij Zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden?

Nee, daardoor word je níet een christen! Een ware christen word je alleen door een nieuwe geboorte, door de wedergeboorte, als je de Heere Jezus als je Heiland aanneemt.

Als een mens erkent dat hij door zijn zonden ver van God staat en verloren is, als hij zijn schuld eerlijk voor God uitspreekt en gelooft dat de Heere Jezus ook voor zíjn zonden is gestorven, dán wordt hij opnieuw geboren en ontvangt hij het nieuwe leven. Dan mag hij ook geloven dat zijn zonden daadwerkelijk zijn vergeven en dat God er nooit op terugkomt. Hij behoort dan de Heere Jezus toe en mag Hem met vallen en opstaan volgen. Dát is een ware christen!

 

Het dagboek bestellen?