Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 19 februari

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Mattheüs 5 vers 8

Het aantal infecties met bacteriën die bestand zijn tegen antibiotica, neemt schrikbarend toe. Als voorbeeld noemden deskundigen de bacterie NDM-1. Die is al in dertien Europese landen aangetroffen. Meerdere mensen zijn eraan overleden. Voor gezonde mensen is het niet zo gevaarlijk. Maar wie toch al verzwakt is, lukt het lang niet altijd zo’n infectie te overwinnen. Besmetting voorkomen is dan ook van groot belang. Dus: handen wassen, de keuken schoonhouden, eten zorgvuldig bereiden en de wc goed reinigen.

Het draait kortom om reinheid. Dat is ook nodig om God te kunnen zien. Als onze harten niet rein, maar zondig zijn, kunnen we niet met de heilige God in verbinding staan. Dan kunnen we ook niet in het hiernamaals bij Hem in de hemel leven.

Het is vreselijk: wie onrein sterft, dus zonder de vergeving van zijn zonden, wordt voor eeuwig uit Gods tegenwoordigheid verwijderd. Zijn plek is de vuurzee. Dat wil je toch niet?! Daarom is het nodig om voor God je zonden te belijden en te geloven dat de Heere Jezus ook voor jou is gestorven; dan worden we rein!

 

Het dagboek bestellen?