Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 15 juli

Vertrouw op de HEERE met heel je hart.
Spreuken 3 vers 5

Een chauffeur van een bus in India zette een filmpje op internet. Daarin leek het dat een aap de bus bestuurde. In werkelijkheid reed de man zelf, met één hand. Hij werd geschorst, omdat hij de mensen in de bus in gevaar had gebracht.

Wie heeft het stuur van ons levensschip in handen? Het is een bekende beeldspraak. Het leven is als de wereldzeeën. Daar kan het lelijk stormen. Er zijn ook zandbanken en klippen, net onder water. Daarop kun je schipbreuk leiden.

We zijn op weg. De reis door het leven naar de eindbestemming kunnen we van tevoren wel uitstippelen, maar meestal loopt het allemaal heel anders.

Wie stuurt? Willen we zelf ons leven bepalen? Dat is gevaarlijk. We weten de weg immers niet. God weet het. Hij bestuurt het hele heelal. De Heere Jezus Christus wil onze Stuurman zijn. We mogen het roer aan Hem overlaten. Het is best mogelijk dat Hij een heel andere weg kiest dan wij gedaan zouden hebben, maar wat Hij doet, is altijd goed. Daarop mogen we vertrouwen. Het is gezegend en het geeft ware rust als we ons dan ook aan Hem toevertrouwen.

 

Het dagboek bestellen?