Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 8 mei

Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
Psalm 51 vers 9

Banken, de politie en de belastingdienst hebben veel met het witwassen van geld te maken. Zwart geld moet door het witwassen een schijn van wettigheid krijgen. Misdaad kan op die manier soms aardig verborgen blijven. En het lijkt dan lonend.

Bij God lukt dat niet. Hij ziet alles. Op Zijn tijd brengt Hij ook alles aan het licht wat in het donker is bedreven. Niet alleen de doorgewinterde misdadiger, ook de brave burger zal zich dan voor Hem moeten verantwoorden. En dan blijkt ieder mens een zondaar te zijn. Op dat moment is er geen mogelijkheid meer die zonden weg te wassen. Dat moet nu gebeuren!

God heeft Zijn enige Zoon Jezus Christus aan het kruis de dood laten sterven. Zo kunnen wij die in Hem geloven, gered worden. Daarom vraagt Hij alle mensen om nu, zonder uitstel, tot de Heere Jezus te gaan en Hem te vragen om gereinigd te worden. Wie dat doet en z’n falen eerlijk toegeeft, wordt gewassen. Door middel van het bloed van Christus worden al zijn zonden volkomen weggewassen. Dat wil zeggen: op grond van het sterven van Christus wordt zo iemand rein voor God, witter dan sneeuw!

 

Het dagboek bestellen?