Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 3 juli

Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen.
Psalm 51 vers 6

Voor heel wat mensen is het begrip ‘zonde’ iets van vroeger. In de Middeleeuwen gebruikte de kerk dat woord om de mensen bang te maken. Daardoor hield zij ze in haar greep.

Anderen vinden dat je moord, kinderroof en zware criminaliteit zonde kunt noemen. Dus alles wat iemand terecht in de gevangenis brengt. Maar zélf doen ze zulke dingen niet!

Veel mensen gebruiken het woord alleen nog als er bijvoorbeeld een mooie vaas aan diggelen valt. ‘O, wat zonde!’ – in de zin van ‘jammer’.

Het is belangrijk wat God onder zonde verstaat. Zonde is iedere overtreding van Zijn heilige beginselen. Hij kan geen enkele daarvan door de vingers zien. Hij kan ze wel allemaal vergeven – op grond van de offerdood van Jezus Christus aan het kruis.

En wie vergeeft God? Vergeeft Hij de ‘betere’ mensen, de mensen die minder schuldig zijn dan anderen? Nee! Het beslissende punt is dit: wij moeten onze zonden belijden, ze voor God eerlijk uitspreken. Dán doet Hij ze weg!

 

Het dagboek bestellen?