Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 21 februari

Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien (…) Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats.
2 Koningen 5 vers 1

Naäman was een hoge piet in het Syrische leger, ervaren in de oorlog en in hoog aanzien, zowel bij het volk als bij de koning. Wat wil je nog meer? Dan komt het: “maar hij was melaats” – een paar vernietigende woorden.

Van nature zijn we allemaal besmet met de melaatsheid van de zonde en gaan we de eeuwige dood tegemoet.

Toch is dat niet het slot van dit verhaal. Voor Naäman was genezing! Elisa, de profeet van God, toonde hem de oplossing: “Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan”. – ‘Wat? Zo gemakkelijk is het?’, dacht hij eerst. Naäman verzette zich ertegen. Toen hij ten slotte geloofde en gehoorzaamde, werd hij genezen!

De Jordaan spreekt van de dood die de Heere Jezus stierf op het kruis van Golgotha. Het geloof in Zijn zoenoffer bevrijdt ons van de melaatsheid van de zonde. Het bloed van de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt ons van alle ongerechtigheden en zonden. Daardoor worden we gerechtvaardigd.

 

Het dagboek bestellen?