Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 20 november

Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
Johannes 20 vers 29

Op een bruiloft veranderde de Heere Jezus water in wijn. Terwijl het stormde, liep Hij op het water. De overleden Lazarus wekte Hij op uit de dood.

De mens wil alles begrijpen en kunnen verklaren. Maar een wonder ís niet te verklaren!

Wonderen komen niet altijd van God. Ook de duivel doet wonderen om mensen te imponeren en te verleiden. En ongelovigen zullen straks zeggen dat zij in de Naam van de Heere God toch vele krachten hebben gedaan. Maar Hij noemt hen werkers van de ongerechtigheid.

Het geloof steunt niet op zichtbare dingen, zelfs niet als die bovennatuurlijk zijn. Nee, het geloof steunt op het Woord van God, op wat de Heere Jezus Zelf heeft gezegd. Want wat Hij zegt, is waar. Het is de volle waarheid!

Iedere dag nog wil Hij wonderen werken: Hij wil mensen veranderen. Hij verlangt ernaar hen opnieuw geboren te laten worden, een nieuwe schepping van hen te maken – door het geloof!

 

Het dagboek bestellen?