Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 6 februari

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
Genesis 3 vers 1

Bangkok is de enorme hoofdstad van Thailand. Er wonen 12 miljoen mensen. Je hoeft op hen niet jaloers te zijn. Regelmatig stikken ze bijna van de vieze lucht. Vorig jaar nog: door uitlaatgassen, verbranding van afval en fabrieksschoorstenen, samen met de weersomstandigheden, liepen de mensen er een maand lang met mondkapjes. Ook binnenshuis.

Wat nog veel erger is: vergiftigd te worden door de verkeerde gedachten die de satan de mensen influistert. Aan luchtvervuiling kun je uiteindelijk sterven. Door misleiding van de duivel sterft je ziel. Je wordt erdoor aangezet om te zondigen – en het loon van de zonde is de dood. De satan begon zijn misleiding al bij het eerste mensenpaar. Hij zaaide twijfel bij Eva: ‘Heeft God dat echt gezegd?’ Hij wist dat het niet waar was. Hij wist ook dat Eva daarom zou reageren. Toen ze dat deed, had ze eigenlijk al verloren.

Het is nodig om naar de gezonde woorden van de Heilige Schrift te luisteren en die aan te nemen.