Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 31 maart

Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.
1 Korinthe 2 vers 12

Alle religies hebben een god die eist. Het ware christendom brengt ons in verbinding met God Die altijd begint te geven, vóórdat Hij iets verwacht van zondige mensen. De grootste Gave van God aan ons mensen is de Heere Jezus. Zij die deze Gave hebben aangenomen, vertellen graag wat ze in Christus hebben ontvangen:

– zondenvergeving en het eeuwige leven;
– een Heiland, Vriend en wijze Raadgever;
– voor hun hart: een bron van eeuwige vreugde;
– voor hun geest: zekerheid;
– voor hun geweten: een volkomen vrede;
– een machtig wapen om slechte en boze dingen te overwinnen;
– het kindschap van God;
– voor nu: het doel van hun leven;
– voor de toekomst: de zekerheid van wat er na de dood komt;
– de hoop op de wederkomst van Christus; en
– de zekerheid een hemels erfdeel bij Hem te ontvangen.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage