Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 3 maart

Excuus!

Door een vervelende fout is het stukje van 29 februari voor ‘Het Rechte Spoor’ wel geschreven en klaargemaakt, maar bij het drukken niet in het kalenderboekje opgenomen. Daar bieden we graag onze verontschuldigingen voor aan en we hopen op uw begrip!
Als ‘pleister op de wond’ bieden we u een gratis abonnement op ons tijdschrift ‘In Grazige Weiden’ voor 2020 aan. Bij het eerste nummer sturen we u bovendien een mooi gratis boekje mee.

Maakt u van dit aanbod gebruik? Klik dan hieronder:

 

De liefde (…) zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad (…) zij verdraagt alle dingen.
1 Korinthe 13 vers 4 tot en met 7

Waar wordt zo’n liefde gevonden als hier is beschreven? Een liefde die alleen het welzijn van anderen zoekt en niet de eigen voordelen?

Veel wat er als liefde uitziet, is niets anders dan eigenliefde. Die zit inderdaad onuitroeibaar in ons geworteld, net als het hardnekkigste onkruid. Hoe snel kan die liefde als zij wordt afgewezen, in haat omslaan!

Bij de Heere Jezus Christus was dat volkomen anders. Hij werd door werkelijke, Goddelijke liefde gedreven. Hij had niet Zijn eigen belangen op het oog, maar die van God de Vader en van ons mensen.

Toen Hij op aarde leefde en de mensen alleen maar goedheid bewees, was hun antwoord een grenzeloze haat. Zó ver ging die, dat ze Hem hebben gegrepen en gekruisigd. Werd Hij daardoor verbitterd? Is Hij boos geworden en naar de hemel teruggegaan? Nee, Hij bewees Zijn liefde doordat Hij naar het kruis ging en voor Zijn vijanden is gestorven, voor mensen, voor u en mij. Wat een liefde!

 

Het dagboek bestellen?