Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 17 maart

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Jakobus 5 vers 16

Zo’n tachtig procent van de jongeren bidt. Niet alleen tot God, maar ook tot ‘een kracht of iets hogers’. Dat bleek uit een onderzoek. De jongeren geloven niet zozeer in God en ze zijn ook vaak geen lid van een kerk, maar ze bidden wel. Dat doen ze om zich sterker te voelen, om beter met negatieve ervaringen om te gaan of als een vorm van meditatie.

In de krant werd het onderzoek bekendgemaakt. De kop van het artikel was: ‘Jeugd bidt weer’. Dat wekte mooie verwachtingen. Bij het verder lezen werden die grotendeels de bodem ingeslagen. Als iemand bidt, maar niet in God gelooft, wat voor waarde heeft dan zo’n gebed?

De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan: er is geen andere God dan de Schepper, de HEERE, de God Die Israël als Zijn volk uitkoos, de Vader van Jezus Christus. Híj is God, Hij alleen!

Wie tot Hem bidt, krijgt antwoord. Als Zijn kinderen mogen we altijd tot Hem bidden. Hij verheugt Zich als we het doen. In Zijn wijsheid doet Hij niet altijd wat we vragen, maar Hij doet wel wat goed voor ons is!

 

Het dagboek bestellen?