Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 15 september

Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.
Romeinen 2 vers 15

De mens heeft een geweten. Hij is onrustig als hij iets slechts doet, maar tevreden met een goede daad.

Het geweten is als een apparaat met drie functies. Ten eerste heeft het een schaalverdeling met een gevoelige naald die het goede en het kwade aangeeft. Het apparaat heeft verder een rood waarschuwingslampje dat gaat branden als er iets slechts is gedaan. Ten slotte is het voorzien van een geheugen waardoor alle handelingen uit het verleden opgeroepen kunnen worden.

De mens probeert de stem van zijn belast geweten op allerlei manieren tot zwijgen te brengen. Door muziek of hobby’s, door studie of werk, door ontspanning of zelfs door godsdienstige activiteiten.

Zinloos! Die stem gunt geen rust. Steeds weer wijst hij erop dat er een ‘hogere gerechtigheid’ bestaat waaraan hij verantwoording moet afleggen. Deze verborgen stem van het geweten vindt weerklank in de Bijbel. Wat je binnen in je ervaart, is een zwakke echo van wat het Woord van God ons voorhoudt.

 

Het dagboek bestellen?