Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 11 februari

Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen.
Genesis 15 vers 5

De hemel, bezaaid met miljoenen sterren, is een wonder dat wij niet kunnen doorgronden. Al die ontelbare pinkelende lichtjes in een wolkeloze nacht! Alles is gemaakt en wordt ondersteund door een onzichtbare hand. De aantallen, de afstanden, de snelheden van alles in het heelal doen ons duizelen.

Abraham was al een oude man. Menselijk gesproken kon hij geen kinderen meer krijgen. Hij krijgt echter van God de belofte dat zijn nageslacht ontelbaar zou zijn, zoals de sterren.

Door deze gebeurtenis bewijst God dat Hij de macht heeft te doen wat wij voor onmogelijk houden.

Geloven we in de almacht van de Schepper, net als de aartsvader? Nemen we onvoorwaardelijk aan wat Hij in de Bijbel zegt? Aanvaarden we met volle zekerheid dat alle mensen in zichzelf verloren zijn, maar op grond van het verzoeningswerk van Christus behouden kunnen worden?

Geloven we niet alleen dat Christus zo redden kán, maar dat Hij ook ons, mij hééft gered?

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage