Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 8 september

Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik.
Genesis 37 vers 12 en 13

Jakob had Jozef bijzonder lief en schonk hem als een teken daarvan een veelkleurig gewaad. Hij had zijn andere zonen ook lief en stuurde Jozef daarom naar hen toe om te weten hoe het met hen ging.

Hij wist hoe zij Jozef haatten. Hij wist ook dat zij ‘geen lieverdjes’ waren. Het gevaar dat Jozef liep, telde hij echter niet. Zozeer dreef zijn liefde tot al zijn kinderen hem. – Het is een zwak beeld van de liefde van God de Vader voor alle mensen!

En Jozef? Hij was zich terdege bewust van de haat van zijn broers. Hij wist dat het een risico was hen op te zoeken. Toch ging hij. Waarom? Ten eerste, omdat hij zijn vader gehoorzaam wilde zijn. En ten tweede, omdat hij hen ook liefhad. Hun haat beantwoordde hij met liefde. – Daarin zien we iets van het hart van de Heere Jezus. Als een gehoorzame en trouwe Knecht wenste Hij niets anders te doen dan de wil van Zijn Vader. En bovendien werd Hij gedreven door liefde tot het verlorene. Hij is onze aanbidding eeuwig waard!

 

Het dagboek bestellen?