Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 8 december

Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.
1 Petrus 3 vers 18

Jezus Christus is de Rechtvaardige. Nooit deed Hij onrecht. In Hem was niets van zonde. Dat Hij de Rechtvaardige was, maakte Hem bekwaam om voor onrechtvaardigen te lijden.

Tijdens Zijn leven leed Hij veel van de zijde van de mensen. Die werden door de duivel opgestookt. Hij leed, omdat Hij rechtvaardig was. De mens verdroeg dat niet. Als een zondaar te maken krijgt met iemand die de gerechtigheid doet, wordt z’n geweten actief. Hij probeert die rechtvaardige uit te schakelen. Dat ondervond de Heere Jezus. Dat lijden vond z’n trieste hoogtepunt in de kruisiging.

Zelfs toen Hij aan het hout hing, waren zij nog niet tevreden. Ze bespotten en hoonden Hem. Tot op het moment dat het donker werd, om twaalf uur ’s middags. Toen zwegen de goddelozen. Op dat ogenblik begon het lijden van de kant van God. In die drie uren sloeg God Hem. Niet omdat Hij de Rechtvaardige was, maar omdat Hij onze zonden droeg en tot zonde werd gemaakt. Door dat lijden te ondergaan, bracht de Heere Jezus ons tot God.

 

Het dagboek bestellen?