Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 7 juli

De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE geschied, het is
wonderlijk in onze ogen.
Psalm 118 vers 22 en 23

Metselaars kunnen een steen afkeuren en aan de kant leggen als zij van mening zijn dat hij niet voldoet. Zó handelden de joodse leiders met de Messias van God.

Hij kwam om op aarde een werk voor God te beginnen. Het koninkrijk van Gods gerechtigheid wilde Hij oprichten. Het zou de plaats worden waar de grote God werkelijk werd geprezen. De Christus was het Fundament van dit rijk.

Door mensen werd Hij verworpen. Ze vonden dat Hij niet voldeed. Hij voldeed ook niet aan hún verwachtingen, wel volledig aan Góds eisen.

Mensen schoven Hem terzijde, ja, ze kruisigden Hem. Maar God gaf Hem de ereplaats aan Zijn rechterhand. Hij is nu het Fundament waarop Gods huis wordt gebouwd.

Dít was Gods weg. Het is “door de HEERE geschied”. Zó was het Zijn raadsbesluit. De Verworpene, de Uitgestotene, de Gekruisigde – in Hém ligt alle zegen en heil. Op Hem is alles gebouwd. Het is wonderlijk in onze ogen en we prijzen God ervoor!

 

Het dagboek bestellen?