Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 27 oktober

(…) dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam.
1 Korinthe 11 vers 23

De Heere Jezus stelde het avondmaal in toen Hij met de elf discipelen die Hem werkelijk liefhadden, was overgebleven. Het was de laatste nacht voor het kruis. Na de maaltijd ging Hij met hen naar de hof Gethsémané. Daar liet Hij Zich gevangennemen. Nog geen vierentwintig uur later was Hij in het graf gelegd.

De nacht vóór Golgotha wordt de nacht genoemd waarin Hij werd verraden, overgeleverd. Dat heeft de Heere Jezus sterk aangegrepen. Eén van de twaalven, één van hen die jaren bij Hem waren geweest en de bewijzen van Zijn goedheid en van Zijn weldaden hadden gezien, één van hén zou Hem verraden. Judas zou Hem in de handen van Zijn vijanden spelen.

De verrader kreeg er dertig zilverlingen voor. Dat was op zich best een flink bedrag, maar was het niet vreselijk dat de Meester hem niet meer waard was?

De Heere Jezus weet alles van tevoren. Toen Hij Judas uitkoos om Zijn discipel te zijn, wist Hij wat een vreselijk verraad hij zou plegen. Drie jaar probeerde Hij z’n hart te bereiken. Het was tevergeefs!

 

Het dagboek bestellen?