Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 21 juli

Zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd (…) Jezus leverde hij over aan hun wil.
Lukas 23 vers 23 tot en met 25

Vreselijk: de Heere Jezus werd overgeleverd aan de wil van de mens! – Dat betekent dat de zondige, inslechte en totaal verdorven mens met de Heiland mocht doen wat hij wilde. Dat was niet veel goeds! Enkele uren later hing Hij aan het kruis.

Hij werd uitgestoten. Want dat is de betekenis van het kruis. Iemand van de aarde verhogen en ophangen aan een kruis, hield de boodschap in: ‘Voor jou is op deze aarde geen plaats!’ – Zó werden misdadigers behandeld die hun plaats in de maatschappij hadden verbeurd. Zo werd ook de Heere Jezus behandeld Die alleen maar goed had gedaan. Overal waar Hij kwam, zegende Hij. Ontelbare mensen genas Hij. Hij bracht vrede, het heil en geluk. Maar de mens wilde Hem niet.

Overgeleverd aan de wil van de zondige mens, heeft Hij onnoemelijk geleden. Nog veel zwaarder echter was het lijden dat Hij aan het kruis onderging toen Hij werd overgeleverd aan de toorn van God!

 

Het dagboek bestellen?