Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 2 juni

Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.
Jesaja 50 vers 4 en 5

Is het niet bewonderenswaardig dat de Heere Jezus Zich heeft opgesteld zoals zij die onderwezen worden? Dat Hij de plaats van een leerling heeft ingenomen, Hij Die toch de grote Leermeester is?

Als de eeuwige Zoon van God is Hij de Alwetende. Op aarde nam Hij echter als Mens de plaats van onderworpenheid in. Iedere morgen luisterde Hij naar welke opdracht God Hem voor die dag gaf. En Hij voerde die ook uit. Hij aarzelde niet. Hij deinsde niet terug. Hij was gehoorzaam.

Ook toen God Hem op een morgen zei: ‘Vandaag is het de dag van Gethsémané!’ Ook toen Hij Hem de dag daarop zei: ‘Vandaag is het de dag van Golgotha!’

God de Vader zag Zijn Zoon zó op aarde Zijn weg gaan! Hij zag Zijn onderdanigheid, Zijn gehoorzaamheid. Hij genoot van Zijn overgave en toewijding. Nergens vond de Vader zoveel welbehagen in Zijn Zoon als toen Hij Zichzelf vrijwillig overgaf in de dood.

 

Het dagboek bestellen?