Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 1 juni

De HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door jou gevonden worden, maar als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten.
1 Kronieken 28 vers 9

Een 21-jarige man uit Oostende verscheen voor de rechtbank van Brugge: z’n handjes zaten te los. Om te overleggen met zijn advocaat, ging hij even naar de gang. Zijn jasje liet hij over z’n stoel hangen. In die tijd probeerde een andere beklaagde er de portefeuille uit te halen. De zaalwachter had hem in de smiezen.

God is Ooggetuige van alles wat we doen. Ja, ook hoort Hij alles wat we zeggen. Zelfs kent Hij al onze gedachten. Hij ziet tot op de bodem van ons hart. Is dat niet een extra reden om Hem te zoeken? Om je voor Hem te buigen en je aan Hem over te geven? Om te leven naar Zijn gedachten zoals die in de Bijbel zijn  bekendgemaakt?

Als we Hem de rug toekeren en onze eigen wil doen, zijn de gevolgen vreselijk: een eeuwigdurende verstoting. Dat wil je toch niet?!

Als onze harten naar Hem uitgaan, staat Hij klaar om door ons gevonden te worden. Dan neemt Hij ons op in Zijn armen en worden we Zijn kinderen.

 

Het dagboek bestellen?