Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 13 oktober

Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen.
Genesis 22 vers 8

Abraham had de onnoemelijk moeilijke opdracht gekregen om zijn zoon te offeren. Door het geloof ging hij op pad. Hij aarzelde niet. Op Izaks vraag naar het offerdier, antwoordde Abraham vol vertrouwen: ‘Daarvoor zal God Zelf zorgen!’ – Hoe waar waren Abrahams woorden! Door de zonde van de mens was een offer nodig. God kan de zonde niet door de vingers zien. Aan Zijn heilige eisen moet worden voldaan.

Ménsen hadden gezondigd. Daarom moest van de zijde van een méns de oplossing komen. Een mens moest het offer brengen.

Van de zijde van de mens kón echter geen offer worden gebracht, omdat alle mensen zondaars zijn. Daarom greep God in. Hij voorzag inderdaad Zichzelf van een offer. Hij droeg er Zélf zorg voor dat het probleem van de zonde werd opgelost. Hij liet daartoe Zijn eigen Zoon als Mens geboren worden, zodat Hij voor de zonde zou kunnen sterven.

Hoeveel moet het de Vader niet hebben gekost om de Zoon van Zijn liefde naar Golgotha te brengen?

 

Het dagboek bestellen?