Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 1 september

Zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet.
Markus 15 vers 22 en 23

Ja, zij brachten Hem! Hij was de Schepper, de Almachtige, de Eeuwige. En zwakke, nietige mensjes dachten dat zij met Hem konden doen wat zij wilden! Zij bráchten Hem naar de Schedelplaats.

Bij al het leed dat de Heiland in die dag is aangedaan, wijkt dit éne af: de soldaten gaven Hem wijn met mirre gemengd te drinken. Waarom? Het was een drank met een verdovende werking. Een soort pijnstiller. Het laat zien hoe verschrikkelijk de kruisdood was. Zelfs de Romeinen die om hun wreedheid bekendstonden, waren van mening dat een kruisiging toch wel een verdoving toestond.

De Heere Jezus wees dat af. Hij wilde die niet drinken. Waarom? – Het was Zijn wens om Gods wil te vervullen. En om dat volledig te doen. Hij wist dat alles wat over Hem kwam, Gods weg was. Als God toeliet wat mensen Hem aandeden, wilde Hij Zich daaraan niet ten dele onttrekken door een  verdovende drank te drinken. Volmaakt liet Hij alles over aan God en liet Hij Zich als een lam naar de slachtbank leiden.

 

Het dagboek bestellen?