Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 1 december

Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder.
Zacharia 13 vers 7

Hier is de heilige God aan het woord. Hij spreekt over Zijn zwaard. Dat vervult ons met ontzag. Hij is de rechtvaardige Rechter Die geen enkele zonde door de vingers kan zien. Als Hij gaat oordelen, als Hij het zwaard van Zijn gerechtigheid uit de schede trekt, dan wee hem die het treft!

Op Golgotha trof dat zwaard onze geliefde Heiland, de Heere Jezus Christus. En dat, terwijl Hij volkomen zonder zonde was. Er was in Hem geen enkele aanleiding voor God om Hem te slaan. Inderdaad, die aanleiding lag bij ons! Wíj hadden gezondigd. Wij hadden onrecht bedreven. Maar Híj nam onze zonden op Zich. Hij beleed ze voor God alsof Hij ze Zelf had bedreven. Hij werd zo de ware Plaatsvervanger.

Wat een liefde woonde er in het hart van de Heere Jezus! Want Hij nam onze zonden op Zich, terwijl Hij wist dat Hij dan de slagen van het zwaard van Gods gerechtigheid in ontvangst zou moeten nemen. Hij wist dat het lijden vreselijk zou zijn. En toch ging Hij vastberaden naar het kruis en offerde Hij Zich vrijwillig op.

 

Het dagboek bestellen?