Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 6 april

Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 6 vers 23

Door het Duitse dorpje Bergkirchen reed een auto. Een 27-jarige man zat achter het stuur. De politie klokte hem op 188 kilometer per uur, binnen de bebouwde kom! Hij kreeg een boete van 1360 euro en was zijn rijbewijs drie maanden kwijt.

Velen zullen vinden dat die straf veel te genadig is. Aanpakken, zulke lui!

De hemelse Rechter is niet genadig. God is heilig en strikt rechtvaardig. Ongehoorzaamheid aan Hem wordt met de dood bestraft. Wat deden Adam en Eva nou verkeerd? Ze aten alleen maar van een boom? Klopt, maar God had gezegd: ‘Niet doen!’

Voor elke zonde tegen God geldt de doodstraf. Ja, het loon van de zonde is de dood. Maar de dagtekst gaat verder. Wat kunnen we daar blij om zijn! God wil genade bewijzen, het eeuwige leven geven. Dat doet Hij door Jezus Christus. Dat wil zeggen: omdat de Heere Jezus de doodstraf onderging die wij hadden verdiend, ontvangen allen die in Hem geloven, het eeuwige leven. Wat een genade!

 

Het dagboek bestellen?