Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 7 april

Nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.
Mattheüs 26 vers 39

Met Zijn elf discipelen was de Heere Jezus naar de hof Gethsémané gegaan. Acht liet Hij bij de ingang achter, drie nam Hij mee: Petrus, Jakobus en Johannes. Op een gegeven moment liet Hij ook hen achter en ging alleen verder. Hij werd bedroefd en zeer beangst. Hij wist wat Hem te wachten stond. Dat greep Hem aan.

Hij viel op Zijn knieën, want Hij zocht Zijn kracht in het gebed bij God. Hij legde Zijn nood aan Hem voor. Hij moest de drinkbeker van het lijden drinken. Dat wil zeggen: op Golgotha de zonden op Zich nemen en door God geslagen en gestraft worden. Dat was voor Hem iets vreselijks!

andere mogelijkheid was, een andere weg waarlangs de verzoening tot stand gebracht zou kunnen worden. ‘Vader, is dat niet mogelijk?’ – Nee, het was níet mogelijk! Dat wist de Heiland. Hij voegde eraan toe dat niet Zijn wil, maar de wil van Zijn Vader moest gebeuren. Daarvoor wilde Hij buigen. Gehoorzaam ging Hij naar het kruis.

 

Het dagboek bestellen?