Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 13 april

Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
Jesaja 53 vers 7

Een stier werd in Dodewaard naar het slachthuis gebracht. Het dier wilde niet, verzette zich. Het lukte hem zich los te rukken. Hij slingerde daarbij een man in de lucht. Voor het slachtoffer was het een geluk: de stier had geen horens. Hij hield er slechts lichte verwondingen aan over. Een jachtopziener schoot de stier dood.

Een lam laat zich gewillig naar de slachtbank leiden. Het overbekende beeld verwijst naar de Heere Jezus Christus. Hij liet Zich gewillig gevangennemen, hoewel Zijn vijanden al ter aarde stortten toen Hij alleen maar zei: “Ik ben het!”

Hij liet Zich verhoren en ter dood veroordelen. Hij liet het toe dat Zijn eigen schepselen Hem sloegen, geselden en bespuwden. Hij liet Zich ten slotte door Romeinse soldaten aan het kruis nagelen en zelfs daar nog bespotten.

Dat alles liet Hij over Zich komen omdat Hij Gods wil wenste te doen. Het was liefde tot Zijn God en Vader. Het was ook – wat een geluk! – liefde tot ons.

 

Het dagboek bestellen?