Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 27 november

(…) die zal naar een van die steden vluchten en in leven blijven.
Deuteronomium 19 vers 5

Een gedeelte van de Rijn vormt een deel van de grens tussen Frankrijk en Duitsland. Dat geldt voor het stuk tussen Basel en Karlsruhe. Een 24-jarige man sprong van de Franse oever in de rivier. Hij wilde oversteken naar Duitsland. Zo probeerde hij aan de politie te ontkomen die hem op de hielen zat. Dat viel hem tegen. Eén agent sprong hem achterna, het water in. Een tweede stapte in een kano die daar lag. Toen de vluchteling vermoeid raakte, rekenden ze hem in.

In Israël had God vrijsteden gegeven: daarheen kon ieder vluchten die iemand zonder opzet had gedood. Deze steden zijn een verwijzing naar onze Heere Jezus. Elk mens kan tot Hem z’n toevlucht nemen. Ja, dit is zelfs nog mooier dan dat oude beeld: ook voor zonden die we mét opzet hebben bedreven, ontvangen we bij Hem volle vergeving!

We hadden allemaal de doodstraf verdiend. Want dat is Gods straf over de zonde. Het loon van de zonde is de dood. Door het geloof in Christus en Zijn volbrachte verlossingswerk aan het kruis worden ons de zonden vergeven, de schuld wordt ons kwijtgescholden, ja, we worden gerechtvaardigd in Gods oog.

 

Het dagboek bestellen?