Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 9 augustus

Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar: Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft.
Exodus 16 vers 14 en 15

Beschuit heeft jarenlang tweebak geheten. Simpel, omdat het twee keer gebakken brood was.

Het ontstond honderden jaren geleden uit de behoefte om brood lang goed te houden. Daarom werd brood twee keer gebakken en dan helemaal uitgedroogd. Zo kon het op lange zeereizen worden meegenomen.

Het manna liet God iedere dag vers uit de hemel regenen. Dat kon niet oud worden.

De Heere Jezus Christus is het ware Manna. Hij is het Voedsel voor de mensenziel die verhongert. Godzelf liet Zijn eigen Zoon uit de hemel naar de aarde gaan. Daar gaf Hij aan het kruis Zijn leven. Zijn dood is de grondslag waarop God aan ons mensen het leven schenkt.

Hij wijst ons op Zijn Zoon. Iedere dag opnieuw grijpen mensen Hem als hun Verlosser aan. Gods aanbod veroudert niet, maar blijft nieuw en fris.

 

Het dagboek bestellen?