Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 30 augustus

Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
Markus 9 vers 43 en 44

Je moet het meegemaakt hebben om volledig te begrijpen wat de mensen hebben gevoeld toen Duitsland zich in 1945 overgaf. De oorlog had veel onherstelbaar leed aangericht. Sommige mensen hebben ook iets aan oorlogen te danken. Een soldaat schreef naar huis: ‘Ik heb mijn arm verloren, maar God gevonden’.

Bij een ander waren beide ogen uitgestoken. Toen de veldpredikant hem een paar weken later opzocht, zei hij: ‘Ik heb het licht van mijn ogen verloren, maar God wilde op deze manier de ogen van mijn hart opendoen voor de Heiland. Ik mag Hem nu kennen als het Lam van God Dat aan het kruis mijn zonden droeg. Ik ben zeker van mijn zaligheid en zo een gelukkig mens’.

Het is Gods wens om zoveel mogelijk mensen te redden. Hij wijst hen daarom op Zijn eigen Zoon, op Jezus Christus, want Hij is de Redder van de mensen. Het liefst brengt Hij hen met zachte hand op hun knieën. Soms is een harde hand nodig. Maar altijd zoekt Hij het beste voor Zijn schepsel!

 

Het dagboek bestellen?