Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 28 juni

Onthoud u van elke vorm van kwaad. en moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen.
1 Thessalonika 5 vers 22 en 23

Op reclamezuilen, in tijdschriften en etalages zijn de schokkendste dingen te zien. De afbeeldingen tonen de enorme morele achteruitgang. In zedeloosheid loopt de westerse maatschappij voorop.

Als wordt geprobeerd deze stroom van ongerechtigheid in te dammen, zijn de reacties niet mals. Verworven vrijheden zijn onaantastbaar. Tolerantie viert hoogtij – alleen geldt die niet of nauwelijks voor hen die gewetensbezwaren hebben.

Dit hoeft ons allemaal niet te verwonderen. In de Bijbel is deze ontwikkeling duidelijk voorzegd. Zó duidelijk, dat we ons alleen maar kunnen verwonderen hoe nauwkeurig God van tevoren alles weet. Het laat ons zien hoe dichtbij het einde is gekomen!

De maatschappij, de tijden, de zeden veranderen, maar God is de Onveranderlijke. Hij is de Eeuwige, altijd Dezelfde. Ook Zijn gedachten veranderen niet. Wie daarnaar handelt, zal de zegen ondervinden – nu én in de eeuwigheid. God beloont overvloedig als we voor Hem buigen en naar Zijn wil vragen.

 

Het dagboek bestellen?