Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 25 oktober

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.
Psalm 145 vers 18

Telefoons en mobieltjes horen bij het dagelijkse leven. Je kiest een nummer en kunt met iemand praten die dichtbij woont of aan de andere kant van de wereld. We verbazen ons er al niet meer over.

Maar hoe is de verbinding met God?

Er zijn mensen die twijfelend vragen: ‘Hoort God ons werkelijk als wij tot Hem bidden? We merken Zijn nabijheid niet. Stelt Hij echt belang in ons doen en laten? Heeft het zin als ik tot Hem bid?’

God is nooit ver weg!

Hij wacht op degene die Hem aanroept en zijn hart voor Hem uitstort. Dat verheugt Hem.

Hij hoort ons bidden. Hij heeft aandacht voor ieders probleem en weet er niet alleen de oplossing voor, Hij wil die oplossing ook bewerken.

Zijn kinderen kunnen dit keer op keer ervaren. Zij weten ook dat de levende God Zijn Zoon gaf voor zondaren, zodat zij met Hem verzoend konden worden. Na belijdenis van hun schuld kunnen zij tot God spreken, zoals een kind met Zijn Vader.

 

Het dagboek bestellen?