Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 15 november

Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen, beoordeelt u dan zelf wat ik zeg.
1 Korinthe 10 vers 14 en 15

De topsport heeft een verbazende ontwikkeling doorgemaakt. Het is een ware cultus geworden. Sterren worden als goden aangebeden. Als één van deze ‘goden’ een doelpunt maakt of een wedstrijd wint, of juist verliest, is de reactie enorm. Terwijl kerken leeglopen, vullen de stadions zich.

Geld speelt een belangrijke rol. Topsporters hebben een enorm inkomen. Bedrijven huren hen in om reclame te maken voor hun producten. Het aanbidden van deze sportgoden gaat niet erg diep. Ze worden verwisseld, naar gelang hun prestaties. Vandaag bewierookt, morgen verguisd!

Wat de Heere Jezus aanbiedt, is níet een oppervlakkige emotie, maar een diepe vrede. Het geloof in de Redder beweegt ons ertoe dicht bij Hem te leven en te zijn zoals Hij was. We hebben Hem lief uit het diepst van ons hart. Dit is niet slechts een tijdelijke bewondering. Tot in eeuwigheid zullen we Hem prijzen en aanbidden Die op Golgotha de grootste overwinning  ooit behaalde.

 

Het dagboek bestellen?