Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 14 juni

Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God.
Lukas 14 vers 15

Dit werd tegen de Heiland gezegd. Hij vertelde daarop de gelijkenis van het grote avondmaal.

Iemand had een feestelijke avondmaaltijd aangericht en veel aanzienlijke mensen uitgenodigd. Maar een akker, een aantal ossen of een vrouw waren voor hen voldoende om de uitnodiging af te slaan. Door zulke dingen blijven mensen ver van God.

Omdat God op het eeuwige, hemelse feest door gasten omringd wenst te zijn, zendt Hij nu Zijn dienstknechten uit door de hele wereld. Op de wegen en langs de heggen, overal klinkt de uitnodigende stem van God. Hij wil dat Zijn huis vol wordt.

Gods knechten zijn in alle werelddelen werkzaam. In – wat wij noemen – beschaafde én in achtergebleven landen. Aan mensen van alle huidskleuren wordt dezelfde boodschap gebracht. De uitnodiging geldt zowel voor mannen als vrouwen, voor ouderen en jongeren. Allen kunnen komen! Bij Gods maaltijd is plaats voor ieder die wil. Er is overvloed. Aan liefde en geluk is geen gebrek. Rust en vrede is in onbeperkte mate aanwezig. Niets verstoort die heerlijkheid. Ook u en mij wenst God bij Zich te hebben.

 

Het dagboek bestellen?