Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 13 december

Wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
Romeinen 8 vers 22

Hongersnoden, rampen en epidemieën hebben de mensen altijd getroffen, maar zijn nu groeiende bedreigingen. Wie keert het tij? Mensen zijn bezorgd dat energiebronnen als olie, gas en steenkolen niet onuitputtelijk zijn. Wie zorgt voor oplossingen?

God stelt nog steeds voor iedereen persoonlijk een heilsplan voor. Want een persoonlijke terugkeer tot Hem is noodzakelijk. De mens heeft het contact met zijn Schepper verloren. Is een leven zonder God eigenlijk niet een tegennatuurlijk leven?

De Schepper respecteren en gehoorzamen aan Zijn voorschriften ten leven: dát is het geneesmiddel voor alle mensen, zonder uitzondering.

Zijn Woord onvoorwaardelijk geloven, dat geeft vanaf hetzelfde moment het recht een kind van God te zijn. Hij gaf de beloften van vergeving, van vrede en van geluk. Hij gaf ook Zijn Zoon om ons te redden. Als de mensheid in z’n geheel Hem afwijst, moet ieder voor zichzelf beslissen. God steekt Zijn hand naar ons uit. Wilt u die niet aangrijpen?

 

Het dagboek bestellen?