Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 6 mei

Ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.
1 Korinthe 4 vers 4

Troy Grant was in de Australische deelstaat New South Wales minister van politiezaken. Hij kwam in een file bij wegwerkzaamheden stil te staan. In de auto voor hem had een  man een schaap meegenomen. Daarvan maakte hij een foto. Pas thuis zette hij die op Twitter. Een journalist wees hem erop dat hij een fout had gemaakt. In Australië is het gebruik van een telefoon ook in een stilstaande auto verboden. De bewindsman gaf zichzelf aan: ‘Ik wist niet dat wat ik deed, tegen de wet was, maar niemand staat boven de wet, zelfs een politieminister niet’.

Onwetendheid mag een verzachtende omstandigheid zijn, het is geen verontschuldiging. De Heere God beoordeelt alle dingen volgens Zíjn maatstaven. Daarom loopt het met ons volslagen verkeerd af, als niet de Heere Jezus onze Plaatsvervanger is. Hij droeg immers aan het kruis de zonden van alle mensen die in Hem zouden geloven.

Omdat Hij onze plaats in het oordeel heeft ingenomen, gaan wij vrijuit. Als God de straf over onze zonden al hééft uitgeoefend, is er geen veroordeling meer.

 

Het dagboek bestellen?