Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 30 september

Bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.
Mattheüs 13 vers 22

Zonder water kunnen we niet leven, maar onder water kunnen we ook niet leven. We zouden stikken. We drinken van het water, maar willen er niet in verdrinken.

Is het niet net zo met de dingen van dit leven? We mogen er bescheiden gebruik van maken, ja, we hebben ze nodig. We kunnen niet zonder eten en drinken. Niet zonder een dak boven ons hoofd, kleding en een bed. Niet zonder geld om dingen te kopen. Prima, maar we moeten er niet in ‘verdrinken’. Het mag niet zo zijn dat de zorgen in dit leven en evenmin de overvloed en welvaart in deze wereld ons in hun macht krijgen. Dan zou het Woord van God in ons verstikt worden.

Als we door – bijvoorbeeld geldelijke – zorgen worden overmand of als het verlangen naar rijkdom en voorspoed ons in zijn macht krijgt, laten we dan op onze knieën gaan. Laten we ook het Woord van God opnieuw gaan lezen, heel aandachtig en luisterend naar Zijn stem. Dat zal tot zegen zijn.

 

Het dagboek bestellen?