Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 19 augustus

Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan zuiver goud.
Psalm 119 vers 127

Vroeger had je kopergeld, zilvergeld en goudgeld: rode, witte en gele munten.

Er bestaan ontzettend veel boeken. Een niet klein deel ervan is eenvoudig tot grote schade voor je ziel. Laat ze dicht, gooi ze weg! Ook zijn heel wat boeken met kopergeld te vergelijken. Ze zijn niet verkeerd, maar van weinig waarde. Eigenlijk zijn ze het lezen nauwelijks waard.

Je hebt ook zilveren boeken. Die zijn mooi. Je kunt ervan genieten. Voor ontspanning, of om te leren. Ze hebben waarde, maar ze zijn niet van goud.

Van de gouden boeken zijn er niet zo veel te vinden. Ze zijn opbouwend. Je hebt er iets aan voor je ziel. Het bevordert je geestelijke leven.

Laten we echter niet vergeten dat er maar één Boek is dat boven alles uitsteekt. Het is de Bijbel, een geestelijke goudmijn. Kostbaarder dan het allerwaardevolste op aarde.

Het is zo belangrijk elke dag opnieuw het Woord van God te lezen. Niet alleen na het eten of voor het slapen. Werkelijk aandachtig lezen, dat maakt rijk!

 

Het dagboek bestellen?