Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 13 mei

De derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. en ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het.
Openbaring 16 vers 4 tot en met 6

Op een maandagochtend keken de inwoners van het Canadese stadje Onoway hun ogen uit: er stroomde roze water uit de kraan. Niet een beetje roze, maar bijna lichtgevend. Het waterbedrijf had een klep verkeerd bediend. De leidingen worden met kaliumpermanganaat gereinigd. Je kunt er blind van worden. Omdat een klep verkeerd geopend stond, kwam het roze spul bij de mensen uit de kraan. Gelukkig gebeurden er geen ongelukken.

Eén van de oordelen van de toekomst is dat het water rood wordt. Het wordt bloed. De mensen hebben Gods heiligen en profeten gedood, ja, ze hebben dé Heilige gekruisigd en Gods ware Profeet verstoten. Daarom komt het oordeel over hen.

Alleen wie schuilt achter het kruis van Christus, wordt juist door Zijn bloed gewassen en is zo in veiligheid.

 

Het dagboek bestellen?