Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 5 september

Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.
Hebreeën 3 vers 7 en 8

Spurgeon werd midden in de nacht van zondag op maandag bij het sterfbed van een man geroepen. Die dag had de man nog een pleziertochtje gemaakt. In de nacht voelde hij zich niet goed worden. Het evangelie had hij vaak gehoord en Spurgeon had hij bespot. Maar nu hij de dood in de ogen zag, liet hij de bekende prediker halen. Toen Spurgeon aankwam, was de man in bewusteloosheid weggezonken. Hij kwam niet meer bij, maar stierf.

Hoe ernstig spreekt dan onze dagtekst! De arme man kon zich niet meer bekeren. Was dat onrechtvaardig van God? Nee! Hij had genoeg kansen gehad. Maar wie de kans niet grijpt en Gods aanbod van genade afwijst, hoeft straks niet te zeuren. Het is volledig zijn eigen schuld. Ja, zelfs dubbel.

Hij zal ten eerste in de hel zijn, vanwege zijn vele zonden. En ten tweede is hij daar, omdat hij niet naar Gods waarschuwing wilde luisteren en Zijn helpende hand afwees. Dat het verblijf in de poel van vuur je eigen schuld is, maakt het dubbel bitter. Daarom, laten we naar Gods stem luisteren!

 

Het dagboek bestellen?