Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 9 juli

Nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip.
Handelingen 27 vers 22

Door de nu al twee weken aanhoudende storm, de hoge golven en de hulpeloze scheepsbemanning, waren de omstandigheden niet hoopvol. Het schip dreef rond in de Middellandse Zee. Onder de gevangenen aan boord bevond zich Paulus met enkele broeders die hem vergezelden.

De apostel sprak de mannen aan boord moed in. Hij werd niet gedreven door een ongegrond optimisme. Het was niet zo dat hij de ernst van de situatie niet inzag. Hij was echter volkomen rustig, omdat hij onvoorwaardelijk geloofde wat God hem had gezegd. Daarom had hij vrede in zijn hart.

De Heere God had tot hem gesproken en hem de belofte gedaan dat niemand het leven zou verliezen. Het leek er misschien nog niet op, maar Paulus vertrouwde Hem. Hij nam in het geloof aan wat God hem had gezegd.

Als kinderen van God mogen we ons te allen tijde vastklampen aan Zijn belofte dat Hij ons veilig in de hemel zal brengen.

 

Het dagboek bestellen?