Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 29 oktober

Blijft u nu staan, dan zal ik u het woord van God laten horen.
1 Samuël 9 vers 27

De dagelijkse drukte van de vroege morgen tot de late avond beneemt velen de nodige rust. De snelheid van de technische ontwikkelingen, concurrentie in het bedrijfsleven en politieke veranderingen vragen steeds snellere reacties. Waar leidt dat heen en waartoe dient het? Wat is de zin van het leven?

Ogenblikken om na te denken over het doel en het einde van ons leven, zijn voor ieder belangrijk. Hoe zal het er voor ons uitzien na de dood? Velen vinden dat onderwerp onaangenaam en vluchten daarom in vermaak en pleziertjes. Ze denken daardoor de ernst van het leven te kunnen wegdrukken. Er was nog nooit een tijd met zoveel keus aan afleiding. Het gevolg: volledige vervreemding van God.

Toch moeten wij allemaal de kwestie overdenken van het eeuwige lot van onze onsterfelijke zielen. Wie zich nu niet tot God wendt, de Heere Jezus als de Heiland van de wereld erkent en zich voor Hem buigt, zal Hem in de dag van het oordeel als de rechtvaardige Rechter ontmoeten. De Bijbel toont gelukkig ook de enige weg ter ontkoming: de Zoon van God wil de Verlosser zijn voor allen die zich aan Hem toevertrouwen!

 

Het dagboek bestellen?