Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 19 februari

Ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.
1 Korinthe 2 vers 1 en 2

Wie is Jezus Christus? – Een Jood, een Timmerman Die alleen maar goeds deed. Men heeft Hem echter ter dood veroordeeld en gekruisigd.

Toch heeft Hij als geen ander een stempel op de geschiedenis van de mensheid gedrukt. Voor sommigen was Hij een Wijze. Anderen zien Hem als een Profeet. Weer anderen noemen Hem hun Meester. Hoe komt het dat deze Man Die in armoede leefde, stamde uit een onbekende stad in Israël, nooit een brief of boek schreef en nooit naar de voorgrond drong, de bekendste Mens ooit is geworden? Waarom zijn zovelen, ook vandaag nog, tegen elke prijs bereid Hem te volgen, zelfs tegen de prijs van hun leven?

Miljarden hebben in de loop van de jaren een persoonlijke verbinding met Jezus Christus gekregen. Hij heeft hun grootste probleem, dat van hun zonden, opgelost. Hij heeft hen met God verzoend, tot Zijn kinderen gemaakt. Hij noemt hen Zijn broeders. Ja, voor hen betekent Hij alles!

 

Het dagboek bestellen?