Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 19 november

Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE.
Klaagliederen 3 vers 25 en 26

We leven in een tijd van lawaai: brommers en auto’s, motoren van allerlei apparaten, muziek en de stemmen van mensen om zich nog verstaanbaar te maken. Een onophoudelijke stroom van informatie via de media, van waarschuwingen en berichten, komt op ons af. Het voedt het algemene gevoelen van angst en onbehagen dat bij velen leeft.

Het is moeilijk zich aan dat alles te onttrekken. Het is nodig de stilte weer te ontdekken, de drukte even te onderbreken en tijd te nemen om te bidden en het Woord te lezen. Dan zullen we ervaren dat deze tijden van stilte niet leeg zijn. Nee, ze geven juist rust en kracht om op een goede manier weer verder te gaan.

Als we tijd nemen voor God, worden we niet meer verdoofd en meegezogen. We kunnen dan vol worden van Zijn tegenwoordigheid.

We zullen dan ook meer tijd hebben voor anderen, voor hun vreugde en hun verdriet. We kunnen dan boodschappers zijn van de vrede die God aanbiedt aan hen die in Hem geloven!

 

Het dagboek bestellen?