Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 15 oktober

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Jakobus 5 vers 16

De mens is in zichzelf zwak. Ook de waarachtige christen. Maar door het gebed is hij tot veel in staat. Want daardoor zet hij de macht van God in werking, van die God Die alles schiep, onderhoudt en regeert.

Gods Woord geeft heel wat voorbeelden van de macht van het gebed. Mozes, Samuël, David, Elia, Daniël: zij hebben allen door het gebed grote dingen gedaan. De Heere is Dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Hij luistert nog steeds naar de gebeden van de Zijnen. Als ze naar Zijn wil zijn, zal Hij verhoren. Als het een gebed van geloof is, zal Hij antwoorden.

Op grond van het gebed van rechtvaardigen schonk God overwinningen op vijandelijke legers, gaf Hij droogte of juist regen, maakte Hij dromen en de uitlegging ervan bekend. Door het gebed zijn harten aangeraakt, gewetens getroffen, mensen overtuigd, tegenstanders gebroken, verbrokenen opgericht, treurenden vertroost en zielen voor de eeuwigheid gered.

God roept ons op meer en krachtiger te bidden, in geloof!

 

Het dagboek bestellen?