Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 12 november

Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben?
Hebreeën 2 vers 3

De Bijbelse boodschap van het heil is bekend. Ook dat Gods oordeel blijvende gevolgen heeft voor hen die niet geloven. Velen denken dat dit niet op hen van toepassing is, maar op anderen die veel slechter zijn dan zij. Voor anderen is het te onwaarschijnlijk of ligt het te ver in de toekomst en bestaat er geen reden om zich er nú al mee bezig te houden.

Nu te beslissen en de zaligheid aan te nemen, is echter van levensbelang! Vergeet daarbij niet dat er een grens is aan de tijd die God geeft. Zó is het met het aanbod van Gods genade. “Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet” (Hebreeën 3 vers 7 en 8).

We moeten beseffen dat ons gedrag gevolgen heeft, zo niet in dit leven, dan zeker voor de eeuwigheid. Noodzakelijke beslissingen uitstellen, is niet wijs. En je ogen voor een probleem sluiten, lost niets op. Uit liefde wil God ons bewaren voor de verschrikkelijke resultaten van onverschilligheid. Daarom smeekt Hij ons dat we de goede keus maken.

 

Het dagboek bestellen?