Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 8 april

Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden. Mattheüs 27 vers 19

 

Als stadhouder was Pilatus de hoogste vertegenwoordiger van het Romeinse gezag. Hij moest een vonnis uitspreken. Zo’n rechtszaak had hij nog nooit beleefd. Er stond Iemand voor hem van Wie hij wist dat Hij onschuldig was. Toch schreeuwde de hele mensenmenigte die bij elkaar gestroomd was, uitzinnig om Zijn dood. Wat moest hij doen?

Hij kreeg ook nog een boodschap toegespeeld. Van zijn vrouw, nota bene! Ze had het over een droom die ze had gehad. Een rechter kan zich toch niet door dromen laten leiden?!

De boodschap raakte echter zijn geweten: ‘Deze Man is een Rechtvaardige!’ Dat wist hij. Hij was ervan overtuigd.

Spreekt dat voor of tegen Pilatus? Pleit hem dat vrij van schuld aan het uitspreken van het doodsvonnis over de Heere Jezus? Integendeel! Wetend dat Hij onschuldig was, leverde Pilatus Hem over om gekruisigd te worden. De Rechtvaardige werd door onrechtvaardigen gekruisigd, maar ook – God zij dank! – voor onrechtvaardigen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage