Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 6 mei

Wie van u overtuigt Mij van zonde?
Johannes 8 vers 46

De Heere Jezus leidde een volmaakt leven. Hij zondigde niet één keer. Niet in daden. Evenmin in wat Hij zei. Zelfs niet in Zijn gedachten.

Hij stelde Zijn luisteraars de bovenstaande vraag: “Wie van u overtuigt Mij van zonde?” Wie had Hem op ook maar één fout betrapt? – Niemand.

Toch werd Hij gevangengenomen en verhoord. De Bijbel rept alleen maar van valse getuigen. Maar zelfs die kregen het niet voor elkaar om iets van schuld aan te tonen. Het doodvonnis werd slechts over Hem uitgesproken op grond van de waarheid, namelijk op grond van Zijn eigen getuigenis dat Hij de Zoon van de Allerhoogste was.

In datzelfde etmaal van Zijn gevangenname en kruisiging zorgde God voor een overweldigend getuigenis dat de Heere Jezus rechtvaardig was. Judas en Pilatus’ vrouw, de stadhouder zelf en Herodes, de rover aan het kruis en de Romeinse hoofdman: zij allen spraken openlijk uit dat onze Verlosser onschuldig was.

Deze Onschuldige nam op Golgotha onze schuld op Zich en onderging de vreselijke straf van de heilige Rechter van hemel en aarde!

 

Het dagboek bestellen?