Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 29 juli

HEERE, waarom verstoot U mijn ziel? Waarom verbergt U Uw aangezicht voor mij? Psalm 88 vers 15

De Heere Jezus is door de mensen schandalig behandeld. Hij kwam om hen te helpen en te redden – en zij stootten Hem uit!

Op Golgotha moest Hij echter een lijden ondergaan waarmee al het andere niet te vergelijken was. Daar werd Hij door God verstoten. De heilige God verborg Zijn aangezicht voor Zijn Zoon.

Voor ons is het niet te peilen hoe erg dat voor de Heere Jezus geweest is. Wij leven zo vaak ‘zonder God’. Dat betekent niet direct dat we dan grote zonden doen, maar hoe vaak gebeurt het niet dat God in onze gedachten niet aanwezig is? Bij de Heere Jezus was dat anders. Zijn innerlijke verbinding met God was nooit onderbroken. Hij deed en zei niets zonder Zijn wil en opdracht. Daarom was de Heere Jezus ook verzekerd van het welbehagen en de goedkeuring van God.

Aan het kruis echter, tijdens de drie uren waarin het aardedonker was, verliet God Hem. Hij stootte Hem van Zich af. God kon met Hem geen verbinding hebben. Waarom? Dát was de vraag van de Heiland: ‘Waarom?’ We weten het: vanwege onze zonden!

 

Het dagboek bestellen?