Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 18 november

Ik zeg tegen God: Mijn Rots, waarom vergeet U mij?
Psalm 42 vers 10

Dát was de vraag van de Heere Jezus aan het kruis: ‘Waarom vergeet U Mij, waarom hebt U Mij verlaten?’

Die vraag is aangrijpend. Hij laat ons er iets van begrijpen wat er in het hart van de Heiland is omgegaan. Het is maar iets, want we zullen het nooit volledig kunnen bevatten. We staan eerbiedig op een afstand. We houden ons bezig met Zijn lijden. We denken eraan wat het voor Hem geweest moet zijn. Maar we beseffen: het is voor ons onpeilbaar!

De Heere Jezus werd door God verlaten. De God Die Hij had gediend, de God met Wie Hij had gewandeld, díe God verliet Hem. De Heiland voelde Zich verlaten, in de steek gelaten, vergeten.

Hij droeg dat drie lange uren. Toen riep Hij het uit: “Waarom?”

We weten het antwoord: het was om de zonde. Het was om ónze zonden. Wíj hadden het veroorzaakt. Wij waren de schuldigen. Hij is de Zondeloze, de Onschuldige. Hij had niet hoeven sterven. Het was, omdat Hij onze plaats in het oordeel innam. Dat deed Hij, uit liefde gedreven, uit oneindige liefde tot u en mij.

 

Het dagboek bestellen?